Dự án
của Vietsec

Dự án của Vietsec

CONDO2 APARTMENT HOTEL COMPLEX

Chủ đầu tư

ARIYANA COMPANY

ĐỊA ĐIỂM

107 Vo Nguyen Giap, Khuê My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

Manufacture and construction of furniture, wooden doors, glass railing and aluminum and glass doors

LIÊN KẾT WEBSITE:

Nội dung đang cập nhật...