Dự án
của Vietsec

Dự án của Vietsec

HILTON HOTEL

Chủ đầu tư

BACH DANG JOINT STOCK COMPANY

ĐỊA ĐIỂM

50 Bach Dang, Da Nang City

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

Manufacture and construction of furniture, fireproof

LIÊN KẾT WEBSITE: