VIETSECの概要

私たちの顧客

Ý KIẾN
KHÁCH HÀNG

ÔNG BÙI ĐỨC PHÚ
Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế

“Trong thời gian xây dựng công trình Trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế có dịp được hợp tác cùng Công ty cổ phần Việt – Séc. Và chúng tôi đánh giá cao đối tác này cùng sản phẩm của các bạn. Qua thời gian hợp tác cùng nhau, chúng tôi nhận thấy rằng Công ty cổ phần Việt – Séc là một nhà sản xuất và thi công chuyên nghiệp. Các sản phẩm mang đến công trình đều đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khắc khe của chủ đầu tư đưa ra. Bên cạnh đó, quy mô thiết bị máy móc cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp đã góp phần mang đến cho chúng tôi những sản phẩm thẩm mỹ cao nhưng đạt chất lượng.”

ÔNG BÙI ĐỨC PHÚ
Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế

“Trong thời gian xây dựng công trình Trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế có dịp được hợp tác cùng Công ty cổ phần Việt – Séc. Và chúng tôi đánh giá cao đối tác này cùng sản phẩm của các bạn. Qua thời gian hợp tác cùng nhau, chúng tôi nhận thấy rằng Công ty cổ phần Việt – Séc là một nhà sản xuất và thi công chuyên nghiệp. Các sản phẩm mang đến công trình đều đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khắc khe của chủ đầu tư đưa ra. Bên cạnh đó, quy mô thiết bị máy móc cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp đã góp phần mang đến cho chúng tôi những sản phẩm thẩm mỹ cao nhưng đạt chất lượng.”

ÔNG BÙI ĐỨC PHÚ
Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế

“Trong thời gian xây dựng công trình Trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế có dịp được hợp tác cùng Công ty cổ phần Việt – Séc. Và chúng tôi đánh giá cao đối tác này cùng sản phẩm của các bạn. Qua thời gian hợp tác cùng nhau, chúng tôi nhận thấy rằng Công ty cổ phần Việt – Séc là một nhà sản xuất và thi công chuyên nghiệp. Các sản phẩm mang đến công trình đều đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khắc khe của chủ đầu tư đưa ra. Bên cạnh đó, quy mô thiết bị máy móc cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp đã góp phần mang đến cho chúng tôi những sản phẩm thẩm mỹ cao nhưng đạt chất lượng.”

カスタマーレビュー

Dang Minh Hang氏

Nhat Tien貿易投資株式会社の代表取締役社長

REGALIA GOLD NHATRANGホテルプロジェクトの投資家

「Regalia Goldホテルの住所:Khanh Hoa省Nha Trang市Tan Lap街Nguyen Thi Minh Khai通り39号~41号」。40階以上の建物に50,000m2のプロジェクト建設。「Regalia Goldホテルの所有者として、私たちはアルミニウム、ガラス、手すりを建設するためにベトナムの請負業者を選ぶことができてとても幸運です。請負業者と投資家の間の建設プロセスの間、スケジュール通りに作業し、時間通りに引き渡すという、良い調整がありました。建設チームだけでなく、プロジェクト管理委員会や投資家に協力してくれた請負業者にも感謝します。」