VIETSECの工場

VIETSECの工場

家具工場・ウッドファクトリー

Di chuyển đến vị trí máy và click vào để xem chi tiết máy 

HÌNH ẢNH MẶT BẰNG BỐ TRÍ NHÀ MÁY NỘI THẤT