HỢP TÁC

NHÀ THẦU PHỤ

Hãy giới thiệu về công ty/đội thi công của bạn để chúng tôi hiểu về bạn, nếu phù hợp, bạn sẽ cùng chúng tôi hợp tác để thi công các dự án mà Vietsec là nhà thầu sản xuất và bạn là người lắp đặt.

“Tôi thực sự an tâm khi tiếp nhận bất kỳ đơn hàng nào từ Vietsec bởi sự cởi mở, chân thành khi tương tác làm việc. Yên tâm vì Vietsec luôn giữ cam kết trong thanh toán điều mà chúng tôi thường gặp trở ngại ở các doanh nghiệp khác…”

Tên nhà thầu phụ - Tên công ty