GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ VIETSEC

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

Vietsec là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư cho các dự án cao cấp.

SỨ MỆNH:

Sự phát triển của Vietsec không chỉ đem lại lợi ích cho cổ đông, CBCNV, nhà cung cấp, thầu phụ,… mà còn đem lại lợi ích cho khách hàng nhờ vào việc cung cấp các giải pháp thiết kế hữu ích, sản phẩm được sản xuất, thi công đạt yêu cầu chất lượng cao tại Nhà máy với công nghệ hiện đại và những con người chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.

THÔNG ĐIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC

“Một doanh nghiệp chỉ tồn tại khi nó thật sự mang lại lợi ích cho cộng đồng”. Để thực hiện điều đó, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần  “Tâm  – Trí  – Tín  –  Tinh  –  Nhân’’  mang đến cho cộng đồng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, khách hàng cảm nhận được những lợi ích cộng hưởng từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ đó.

Đội ngũ CBCNV Công ty Cổ phần Việt-Séc (VSJ) thật sự hạnh phúc khi được khách hàng tin cậy, được cộng đồng tín nhiệm bầu chọn là doanh nghiệp uy tín, chất lượng và hữu ích. Thành tựu này là lời động viên thúc đẩy chúng tôi xây dựng một Vietsec là biểu tượng của những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đóng góp những giá trị thiết thực cho phát triển và thịnh vượng của khách hàng và đất nước.

Lựa chọn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Vietsec tiếp tục là động lực cho chúng tôi có cơ hội phục vụ. Để những sản phẩm chất lượng cao, những cung cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả được nhân rộng.

Ông NGUYỄN THANH TRƯỜNG

Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc


THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT-SÉC